home  · Overview  · Departments  · Faculty and Students  · Programs Offered  · Research  · International Cooperation and Exchange  · Contacts 
Home» Departments
 
Contacts

 

Position

Name

Room

Number

Phone

 Number

E-mail Address

Office Administrator  of Colleage

SUN

Weidong

371

029-88431657

swd616@nwpu.edu.cn

Vice Office Administrator  of Colleage

WANG Ying

375

029-88431656

wangyying@nwpu.edu.cn

Teaching Secretary for Undergraduate

TIAN

Jie

363

029-88431658

tianjie@nwpu.edu.cn

HU

Xinyun

423731080@qq.com

LIU

Tingting

liutingting@nwpu.edu.cn

Teaching Secretary for Postgraduate

MA

Sijing

367

029-88431654

masijing@nwpu.edu.cn

LI

Shuwen

lishuwen@nwpu.edu.cn

Personnel Secretary

LIU

Chenyi

375

029-88431656

liuchenyi@nwpu.edu.cn

WU

Wenning

wuwenning@nwpu.edu.cn

Scientific and Confidential Secretary

WANG

Mei

371

029-88431657

wangmei121@nwpu.edu.cn

ZHENG

Hong

hzheng@nwpu.edu.cn

Secretary of Key Lab

ZHENG

Litong

355

029-88431682

zhenglt@nwpu.edu.cn

Comprehensive Service

YUAN

Shan

369

029-88431652

yuanshan@nwpu.edu.cn

Political Instructor

ZHOU

Dong

385

029-88431659

college11@nwpu.edu.cn

XU

Yongchao

ZHANG

Teng

ZHAO

Liyan

FAN

Wendi